Menampilkan semua 8 hasil

Anu; Antologi Geguritan

Rp121.800
Antologi geguritan iki ngemot para penggurit saindenge tanah Jawa. Para penggurit wiwit seka sing senior tekan yunior, padha ngirimake karyane kanthi mardika. Tegese, ana geguritan sing anyar lan ana sing wis tau kaemot. Sing akeh pancen geguritan anyar. Geguritan kang kadhapuk ing antologi sesirah Anu iki pancen nggambarake ‘anu’ tumraping manungsa. Anu mono arep ditegesi apa wae, sumangga. Sing cetha anu ing geguritan iki, wis makili meh sawernaning geguritan kang kapacak. Antologi geguritan kang sesirah Anu iki, ing pengangkah bisa kanggo tetenger tekan sepira kiprahe para penggurit ing tanah Jawa. Ing tembe, geguritan iki bisa kababar utawa dionceki ing sadhengah papan, kayata ing Sanggar Sastra Jawa Yogyakarta, Sanggar Triwida, Sanggar Parikuning Banyuwangi, Paguyuban Pengarang Sastra Jawa Surabaya. Para penggurit kang kapacak, sekawit kapilih adhedhasar kiprahe wis kerep ngembangi jagad sastra Jawa. Sekawit pancen antologi Anu iki bakal kababar mbarengi patemon sastra Jawa ing kutha Solo. Nanging bareng ana virus corona, banjur isih golek cara amrih ayem tentrem.

Cepat Terampil Membaca Aksara Jawa (Pengenalan Aksara, Penerapan Sandhangan, Penerapan Pasangan

Rp56.500 Rp48.025
Judul : Buku Cepat Terampil Membaca Aksara Jawa (Pengenalan Aksara, Penerapan Sandhangan, Penerapan Pasangan Penulis : Eko Gunawan Halaman :

Kelir Bening; Antologi Geguritan Antropologis

Rp121.800
Antologi geguritan kang kakemot ing antologi iki pancen mirunggan. Lire, ora mung geguritan kaya biasane. Pangripta menehi tetenger geguritan antropologis.

Pengantar Morfologi Bahasa Lampung; Kajian Teoritis dan Praktis

Rp67.800
Morfologi merupakan salah satu tataran dalam linguistik. Pada hakikatnya, tidak akan terbentuk wacana tanpa membahasa serta mengkaji kata dan proses

Percakapan sehari-hari dengan Tiga Bahasa; Bahasa Lampung-Indonesia-Inggris

Rp33.800
Buku Percakapan Sehari-hari dengan Tiga Bahasa ini berisi percakapan-percakapan praktis dalam bahasa Lampung, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dalam konteks